Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige

Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige blev stiftet den 11. november 1954 af 5 landsorganisationer:

Danske Bankfunktionærers Landsforening
Dansk Samvirke
Dansk Sygeplejeråd
Den almindelige Danske Lægeforening
Gymnasieskolernes lærerforening
Formålet var at skaffe egnede boliger til medlemsorganisationernes medlemmer, eller, når boliger ikke blev beslaglagt af disse, til andre ældre og enlige.

Med stiftelsen af Foreningen blev der skabt en ny boligtype, som specielt blev indrettet for ældre, og hvor der samtidig blev tilbudt beboerne kollektive faciliteter.

Den kollektive boligform viste sig velegnet for enlige og ældre, fordi den gav beboerne mulighed for at få en selvstændig, uafhængig og samtidig økonomisk og arbejdsmæssig overkommelig bolig. Her kunne man også bevare meget af den livsform, som man havde haft i sin større bolig, blandt andet ved at benytte fælles selskabslokaler, gæsteværelser, restaurant m.v.

Mange ældre havde tillige en tilfredsstillelse ved ikke at behøve at bruge tid og kræfter på at lave mad, ligesom man havde en naturlig mulighed for at få kontakt med andre i samme aldersklasse. Det gav en betryggende fornemmelse at bo i en ejendom, hvor man efterhånden lærte mange af de øvrige beboere at kende.

Medlemskreds
I de forløbne år er medlemskredsen udvidet, og består i dag af:

Dansk Tandlægeforenings Tryghedsordninger
Borgervennen af 1788
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Jurist og Økonomforbund
Dansk Agronomforening
Dansk Magisterforening
Danes Worldwide
Dansk Sygeplejeråd
Danske Tandlægers Hjælpefond
Den Almindelige Danske Lægeforening
Dyrlægernes understøttelsesforening
Finansforbundet
Gymnasieskolernes lærerforening
Nykredit
Nordea
Organisering
Foreningens øverste ledelse er et repræsentantskab med deltagere fra samtlige medlemsforeninger og -virksomheder. Repræsentantskabet mødet hvert 2. år, og vælger her Foreningens bestyrelse.

Til Foreningens første bestyrelse blev valgt professor, dr. med. Poul Bonnevie (formand), direktør J. Bitch-Larsen, daværende formand for Dansk Sygeplejeråd Maria Madsen og direktør Otto Schlegel.

I de forløbne år har i perioder bl.a. følgende været medlem af bestyrelsen: Overlæge Fritz Hagn-Meincke, departementchef Holger Lavesen, fhv. socialminister Bent Rold Andersen og daværende formand for Dansk Sygeplejeråd Kirsten Stallknecht.

I dag består Foreningens bestyrelse af:

Advokat Susanne Graffmann (formand)
Tidl. rektor Alf Ove Jensen
Tidl. rektor Jørgen Lumbye
Direktør Ove Höilund Mortensen
Bankdirektør Kristian Busk Sørensen
Tidl. generalsekretær Jens Witthøfft Nielsen
Tidl. bankdirektør Svend Ole Jørgensen
Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige har over 50 års erfaring i at opføre og drive kollektivhuse og plejehjem. Alle husene er opført i tæt samspil med den respektive kommune som selvejende institutioner.

Husene
I dag driver Foreningen følgende huse:

Kollektivhuset Hareskovbo i Bagsværd
Kollektivhuset Margrethegården i Roskilde
Kollektivhuset Ryetbo i Værløse
Kollektivhuset Sandmarksbo i Køge
Kollektivhuset Skansedal i Hillerød
Kollektivhuset Sophie Amalie Gården på Frederiksberg
Kollektivhuset Aabenraa Kollektivhus i Aabenraa
Plejehjemmet Adelaide i Gentofte
Plejehjemmet Birkebo i Helsingør
Plejehjemmet Hareskovbo i Bagsværd
Plejehjemmet Margrethe Hjemmet i Roskilde
Plejehjemmet Ryetbo i Værløse
Plejehjemmet Sophie Amalie Gården på Frederiksberg
Herudover er følgende huse tilknyttet Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige:

Esbjerg Kollektivhus i Esbjerg
Randers Kollektivhus i Randers
Kollektivhuset Fredensborghusene i Fredensborg
Plejehjemmet Antvorskov i Slagelse