Beboerne på Margrethegården har deres egen beboerforening.

Formålet med Margrethegårdens beboerforening er, at varetage beboernes interesser, fremføre forslag eller klager for Margrethegårdens ledelse, samt søge tilvejebragt bedst mulige forhold tilbeboerf Margrethegårdens styrelse, administration og funktionærer.

Til varetagelse af beboernes interesser hører også, at der søges skabt kontakt mellem beboerne indbyrdes gennem arrangementer af kulturel og selskabelig art.

Beboerforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år i 1. halvdel af april.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer samt en formand, som vælges for 2 år af gangen.

Formand for beboerforeningen er: 

Søren Vagn Hansen
Dr. Sofies Vej 66, stuen, lejlighed 2
4000 Roskilde
mail:

mobil 40 43 77 60

Beboerforeningens vedtægter kan ses her.