I Margrethegårdens vaskeri findes vaskemaskiner, tørretumblere og strygeruller, ligesom der forefindes et tørrerum i kælderen.vaskeri

Maskiner og tørrerum er kun til brug for beboernes egen vask.

Vask må kun finde sted i tidsrummet 8.00 – 21.30.

Det er forbudt at farve tøjet i vaskemaskinerne.

Det er forbudt at ryge i vaskeriet, ligesom det henstilles, at man henholder sig til de brugervejledninger, der findes i vaskeriet.