Den selvejende Institution
Margrethegården

Dr. Sofies Vej 68
4000 Roskilde

Administration:
Advokaterne Arup & Hvidt
Telefon: 33 13 85 80 (Mellem 9-15)
E-mail:

Køkken:
Telefon: 46 36 17 02
E-mail:

Varmemester:
Telefon: 46 36 16 02 (Mellem 12-13)
E-mail:

Administrator:
Telefon: 33 13 85 80 (Mellem 9-15)
Direkte e-mail:
Spørgsmål vedrørende venteliste kun onsdag mellem 9-12