Den selvejende Institution
Margrethegården

Dr. Sofies Vej 68
4000 Roskilde

Administrator og administration:
Advokaterne Bjørnsholm A/S
Telefon: 33 31 10 02 (Man-torsdag 9-15 og fredag 10-14)
E-mail: Advokat Janne Vejlesby:  og ejendomsadministrator Karin Jensen:   

Beboerne på Margrethegårdens bebyggelser kan også skrive til mailadressen:  

Restaurant og Køkken:
Telefon: 46 36 17 02
E-mail:  

Varmemester:
Telefon: 46 36 16 02 (Mellem 12-13)
E-mail:  

Administrativ koordinator
Telefon: 40 43 77 60
Direkte e-mail: