Emilie Rose Hansen 
Ejendomsadministrator
Udlejling af boliger, ventelister mv.
33 31 10 02 (Bjørnsholm A/S)
 og vedr. venteliste: